تعداد بازدید: 510

انتخاب شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4217042
اطلاعیه ها

⏱زمان برگزاری:
 از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳
 
💻در سامانه گلستان به صورت زیر:
 
پس از ورود به پورتال خود در سامانه گلستان وارد بخش "ارزشیابی" شوید. سپس بخش "نظرسنجی". سپس "پاسخگویی افراد به سوالات نظر سنجی" و بعد انتخابات انجمن علمی رشته خود"
 
نکته۱ : در انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی بین رشته ای رباتیک همه دانشجویان می توانند شرکت کنند.
نکته ۲: در انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی شیمی - کاتالیست ، علاوه بر دانشجویان شیمی کاتالیست امکان شرکت دانشجویان رشته نانو شیمی نیز وجود دارد.
 
🤳تبلیغات کاندیداها:  
پس از انتشار پوستر انتخابات، کاندیداهای محترم می‌توانند در یک ویدئو حداکثر ۳۰ ثانیه ای ضمن معرفی خود به عنوان کاندیدای شورای مرکزی انجمن علمی، خلاصه‌ای از توانمندیها یا مشخصه های ویژه مثل سال ورود یا برنامه هایی که برای انجمن علمی دارند را مطرح و برای خود تبلیغ کنند. این ویدئو بر اساس استاندارهای دانشگاه و با نظارت دبیر انجمن علمی در کانال انجمن علمی و کانالهای رسمی دانشگاه منتشر می شود.

​​​​​​​
​​​​​​​

تعداد بازدید: 510

انتخاب شورای مرکزی انجمن های علمی دانشگاه صنعتی همدان

شناسه: 4217042
اطلاعیه ها

⏱زمان برگزاری:
 از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳
 
💻در سامانه گلستان به صورت زیر:
 
پس از ورود به پورتال خود در سامانه گلستان وارد بخش "ارزشیابی" شوید. سپس بخش "نظرسنجی". سپس "پاسخگویی افراد به سوالات نظر سنجی" و بعد انتخابات انجمن علمی رشته خود"
 
نکته۱ : در انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی بین رشته ای رباتیک همه دانشجویان می توانند شرکت کنند.
نکته ۲: در انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی شیمی - کاتالیست ، علاوه بر دانشجویان شیمی کاتالیست امکان شرکت دانشجویان رشته نانو شیمی نیز وجود دارد.
 
🤳تبلیغات کاندیداها:  
پس از انتشار پوستر انتخابات، کاندیداهای محترم می‌توانند در یک ویدئو حداکثر ۳۰ ثانیه ای ضمن معرفی خود به عنوان کاندیدای شورای مرکزی انجمن علمی، خلاصه‌ای از توانمندیها یا مشخصه های ویژه مثل سال ورود یا برنامه هایی که برای انجمن علمی دارند را مطرح و برای خود تبلیغ کنند. این ویدئو بر اساس استاندارهای دانشگاه و با نظارت دبیر انجمن علمی در کانال انجمن علمی و کانالهای رسمی دانشگاه منتشر می شود.

​​​​​​​
​​​​​​​

سایر اطلاعیه ها

افزودن نظرات