تعداد بازدید: 1507

جشنواره رویش ملی 98

شناسه: 453569
دستاوردهای دانشجویی

دومین جشنواره داخلی رویش کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه از مورخ ۱۱/۹/۹۸ الی ۱۶/۹/۹۸ با حضور فعال کانون های فرهنگی و هنری (شعر وادب، ایرانشناسی و ایرانگردی، تئاتر، هلال احمر، فیلم و عکس، همیاران سلامت، قرآن و عترت) در دانشگاه صنعتی همدان برگزار گردید. در این جشنواره آثار و دستاوردهای مختلف کانون ها به نمایش گذاشته شد. در پایان جشنواره و پس از انجام داوری های مربوط کانون های برتر و چهره برتر کانون ها به شرح زیر انتخاب گردید که جوایزی به برگزیدگان اهداء خواهد شد:

کانون برگزیده اول: فیلم و عکس

کانون برگزیده دوم: شعر و ادب

کانون برگزیده سوم: هلال احمر

چهره برتر کانون ها: خانم ساغر بختیاری عضو کانون شعر و ادب

همچنین آثار و دستاوردهای برنامه های کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه صنعتی همدان در هشتمین جشنواره ملی رویش دانشگاهی که مورخ ۲۴/۵/۹۹ الی ۲۷/۹/۹۹ به صورت مجازی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید حضور فعال داشتند.”


 
 

تعداد بازدید: 1507

جشنواره رویش ملی 98

شناسه: 453569
دستاوردهای دانشجویی

دومین جشنواره داخلی رویش کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه از مورخ ۱۱/۹/۹۸ الی ۱۶/۹/۹۸ با حضور فعال کانون های فرهنگی و هنری (شعر وادب، ایرانشناسی و ایرانگردی، تئاتر، هلال احمر، فیلم و عکس، همیاران سلامت، قرآن و عترت) در دانشگاه صنعتی همدان برگزار گردید. در این جشنواره آثار و دستاوردهای مختلف کانون ها به نمایش گذاشته شد. در پایان جشنواره و پس از انجام داوری های مربوط کانون های برتر و چهره برتر کانون ها به شرح زیر انتخاب گردید که جوایزی به برگزیدگان اهداء خواهد شد:

کانون برگزیده اول: فیلم و عکس

کانون برگزیده دوم: شعر و ادب

کانون برگزیده سوم: هلال احمر

چهره برتر کانون ها: خانم ساغر بختیاری عضو کانون شعر و ادب

همچنین آثار و دستاوردهای برنامه های کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه صنعتی همدان در هشتمین جشنواره ملی رویش دانشگاهی که مورخ ۲۴/۵/۹۹ الی ۲۷/۹/۹۹ به صورت مجازی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید حضور فعال داشتند.”


 
 

افزودن نظرات