تعداد بازدید: 1406

کسب مقام مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1399 با دریافت تندیس از وزارت علوم ٍ تحقیقات و فناوری

شناسه: 453313
دستاوردهای دانشجویی

مرکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه صنعتی همدان در ارزیابی های دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ به عنوان مرکز فعال کشور انتخاب و در سی و دومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان زیرمجموعه معاونت دانشجویی دانشگاه می‌باشد که در امر بهداشت روانی و ارتقاء سلامت روانی اجتماعی دانشجویان خدمات ارزنده ای ارائه می نماید.


 

تعداد بازدید: 1406

کسب مقام مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 1399 با دریافت تندیس از وزارت علوم ٍ تحقیقات و فناوری

شناسه: 453313
دستاوردهای دانشجویی

مرکز مشاوره دانشجوئی دانشگاه صنعتی همدان در ارزیابی های دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۹ به عنوان مرکز فعال کشور انتخاب و در سی و دومین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان زیرمجموعه معاونت دانشجویی دانشگاه می‌باشد که در امر بهداشت روانی و ارتقاء سلامت روانی اجتماعی دانشجویان خدمات ارزنده ای ارائه می نماید.


 

افزودن نظرات