معرفی مرکز مشاوره و سبک زندگی

آشنایی با مرکز مشاوره
یکی از واحدهای مهم دانشگاه، مرکز مشاوره دانشجویی است. این واحد مستقیماً زیر نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فعالیت می­نماید. وظیفه اصلی مرکز مشاوره دانشگاه، یاری رساندن به دانشجویان و حمایت از آن­ها برای برطرف نمودن مشکلات روانشناختی، تحصیلی و سبک زندگی است.

چه زمانی به مشاور مراجعه کنیم؟
ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی، به دلیل تغییرات عمده ای که در عرصه های مختلف زندگی برای فرد به وجود می آورد، استرس زاست و گاهی به دلیل عدم دسترسی به منابع حمایتی مطمئن، موجب ایجاد بحران هایی برای دانشجو می شود. مرکز مشاوره دانشگاه با توجه به ضرورت های فوق و به منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده دوران زندگی دانشجویی تاسیس گردیده و خدمات متعددی را در زمینه های مختلف ارائه می­کند.
 
نشانه های مهمی که به شما می گوید وقتش رسیده به مشاور مراجعه کنید:
1-زمانی که  به مدت طولانی و درحد ناتوان کننده ای احساس درماندگی و غم می­کنید.
2- زمانی که با وجود تلاش هایی که انجام داده اید و کمک هایی که از خانواده دریافت کرده اید، اوضاع روحی شما بهتر نشده است .
3-زمانی که احساس کنید  انجام فعالیت های روزمره برایتان دشوار شده است.
4-زمانی که بیش از اندازه نگران هستید و دائما منتظر خبرهای بد و ناگوار می باشید
5-زمانی که رفتارهایتان به خودتان یا دیگران صدمه می زند.

اهم خدمات مشاوره ای که در مرکز مشاوره انجام می گردد :
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی :
مشاوره در زمینه یادگیری بهتر ، نحوه مطالعه کارآمد و برنامه ریزی درسی، مدیریت زمان و تمرکز ذهن

مشاوره پیش از ازدواج :
کمک به دانشجویان در شناخت بیشتر خود با استفاده از مهارت تصمیم گیری و انتخاب صحیح
چگونگی بیان معیارها و انتظارات خود از همسر آینده و سایر موارد مهم در مساله ازدواج

مشاوره خانوادگی :
مشاوره در زمینه درک صحیح افراد از روابط موجود در خانواده و شناخت جایگاه روابط بین فردی و بهداشت روانی.
کمک به دانشجویان در جهت فراگرفتن مهارت
های مختلف حل مساله در برخورد با مسائل و مشکلات خانوادگی.
افزایش آگاهی دانشجویان در زمینه واقعیات زندگی، مسائل مالی، مهارتهای ارتباطی، رفتار با کودک، روابط زناشویی و ...

مشاوره رفتاری (بالینی) :
به طور کلی شامل مسائل روحی – روانی و مشکلات ارتباطی – رفتاری است. ازجمله مشاوره  در زمینه مسائل خلقی، افسردگی، اضطراب و استرس، وسواس، پرخاشگری، روابط بین فردی، ترس ها و....