تعداد بازدید: 1154

اعلام نتایج مسابقات کاریکاتور و کتاب خوانی

شناسه: 850860
کارگاه ها و دوره های اموزشی

بنام خدا
اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی ، کاریکاتور  و نقاشی
نفرات برتر مسابقه کتابخوانی و نقاشی - پیشگیری از اعتیاد- بهار 1401

ردیف نام  رشته مسابقه مبلغ جایزه به ریال
1 مریم پیمانی برق کتابخوانی 1/500/000
2 مهتاب پور حسینی مکانیک کتابخوانی 1/500/000
3 نسترن حسنی کامپیوتر کتابخوانی 1/500/000
4 پریناز خوش بخت شیمی کاریکاتور 2/000/000
5 سحر ورمزیار شیمی کاریکاتور 1/500/000
6 خاطره آئینی برق کاریکاتور 1/000/000

 

 


 

تعداد بازدید: 1154

اعلام نتایج مسابقات کاریکاتور و کتاب خوانی

شناسه: 850860
کارگاه ها و دوره های اموزشی

بنام خدا
اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی ، کاریکاتور  و نقاشی
نفرات برتر مسابقه کتابخوانی و نقاشی - پیشگیری از اعتیاد- بهار 1401

ردیف نام  رشته مسابقه مبلغ جایزه به ریال
1 مریم پیمانی برق کتابخوانی 1/500/000
2 مهتاب پور حسینی مکانیک کتابخوانی 1/500/000
3 نسترن حسنی کامپیوتر کتابخوانی 1/500/000
4 پریناز خوش بخت شیمی کاریکاتور 2/000/000
5 سحر ورمزیار شیمی کاریکاتور 1/500/000
6 خاطره آئینی برق کاریکاتور 1/000/000

 

 


 

اطلاعیه ها

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...