رامین غیاث
کارشناس  امور فرهنگی
کارشناس 
شماره تماس: 38411427 – 081

آدرس ایمیل:    Farhangi@hut.ac.ir


شرح وظایف
  • مستند سازی و تهیه گزارش مصور از فعالیت های حوزه
  • انعکاس اخبار و اطلاع رسانی به موقع و مطلوب پیش از آغاز فعالیت از طریق هماهنگی با روابط عمومی
  • هماهنگی برگزاری برنامه های ستادی حوزه فرهنگی از جمله ؛ مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود، جشن روز دانشجو و جشن فارغ التحصیلی
  • هماهنگی برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی حوزه فرهنگی
  • امور مربوط به نشریات دانشجویی از جمله کمیته نشریات
  • هماهنگی برگزاری جلسات شورای فرهنگی
  • مسئولیت سامانه اتوماسیون دانشجویی (پلینک)
  • مسئولیت سامانه درگاه فرهنگی

گالری تصاویر