دکتر مجید رضایی والا

معاون دانشجویی و فرهنگی

مرتبه علمی

  • دانشیار
  • عضو هیأت علمی گروه علوم پایه

تحصیلات

  • دکترا شیمی

سوابق اجرایی

  • دبیر هیأت اجرایی جذب
  • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی
  • مدیر گروه علوم پایه
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی همدان از دو بخش دانشجویی و فرهنگی اجتماعی تشکیل شده است. این معاونت در حوزه دانشجویی، عهده دار سیاست گذاری، نظارت، برنامه ریزی و سازماندهی امور مربوط به تسهیلات رفاهی، معیشتی، صنفی، سلامت و تندرستی و انضباطی دانشجویان است و از طریق فعالیت های مدیریت های تابعه و نظارت بر کارکرد آنها، در جهت تحقق اهداف خود گام بر می دارد. همچنین در حوزه فرهنگی اجتماعی در راستای اهداف فرهنگی دانشگاه‎ها، همت خود را معطوف به ساختن بستری مناسب برای پاسخ‎گویی به نیازهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دانشجویان اساتید و کارکنان نموده و تلاش می‎نماید بر اساس ضرورت ارتقاء و توسعه علمی، فرهنگی و مذهبی در محیط دانشگاهی فعالیت کند.
081-38411436
081-38411436
stdvice@hut.ac.ir 

مریم رشادی
مسئول دفتر
کارشناس مسئول امور دانشجویی
تلفن : 38411436-081
ایمیل : std@hut.ac.ir